EU og PÆDOFILI
EU og PÆDOFILI www.advarselspartiet.dk

Hvordan ser en moderat Europæisk udgave af islam ud ???
Journalister har jo mulighed for,at spørge herboende imamer.

Vil EU frede pædofile  ???

Hr. Niels Erik Søndergård har bemærket at Lissabon-traktaten (EU traktaten af 2007) indeholder de samme forbud som  EU-traktaten af 2004 mod forskelsbehandling på grund af "seksuel orientering eller ethvert andet forhold...". Dog, der er èn meget væsentlig undtagelse; traktaten af 2004 indeholder en "protokol", der undtager pædofile fra forbudet mod forskelsbehandling. (NJS 16 AUG). Det gør den nye traktat ikke. Den blev som bekendt alligevel godkendt af bl.a. det danske Folketing, men forkastet ved den irske folkeafstemning.

Kort sagt, de fleste EU-lande, herunder Danmark, vil afkriminalisere pædofili.

Er det blot en forglemmelse? Næppe! Det danske Folketing har måske - sin vane tro - sovet i timen. Men traktatens forfattere har utvivlsomt studeret tidligere traktater grundigt for at forvisse sig om at alt, hvad der var ønskeligt, kommer med over i den nye traktat, mens alt, hvad man vil af med, udelades.  Embedsmændene har altså i al stilhed, men helt bevidst, valgt at frede den ækle forbrydelse,som pædofili er - i alt fald i vores kultur. Hvorfor?

Forklaringen er simpel: man gerne vil tækkes araberne. Selve den hellige profet var jo glad for småpiger, og selve hans stedfortræder Irans ayatollah Khomenei skrev i sin bog Tahrirolvasyleh fra 1990:

"En mand kan have seksuel glæde af et barn, fra det er baby. Men han bør ikke gennembryde hendes mødom. Anden form for seksuel brug af barnet er i orden...."

Dette lyder vanvittigt i danske øren. Men faktisk har Europa, med Frankrig i spidsen, arbejdet ihærdigt for en kulturel,  politisk og økonomisk alliance/ entente ("Eurabia") med de arabiske lande, ganske særlig siden oliekrisen i 1973.  Og dette "samarbejde" indbefatter naturligvis accept af muslimske kulturtræk - herunder pædofili - på europæisk jord

SAMARBEJDSPOLITIK

Hvis vore politikere har skrevet under på Lissabontraktaten,og det gør pædofili lovligt i Danmark,så vil jeg gerne vide,hvilke Danske Partiledere der forsat går ind for LISSABONTRAKTATEN. Lad os Danskere få en klar udmelding.Det er ikke en ((( samarbejdspolitik ))),som har min vælgeropbakning.Jeg ved ikke hvad andre vælgere mener,men det finder vi ud af. Er de andre 26 EU-LANDE og deres befolkninger orienteret om denne pædofili-lovgivning i EU,der gør pædofili lovligt ???

ISLAMS TRO

Islams tro er åbenbart en totalitær ideologi,der tillader den herskende religions udøvere ret store muligheder for seksuelle udskejelser - - - undtagen når det gælder kvinders seksuelle frihed  ???  Er vores Danske Grundlov værdiløs,eller er det DOMMERSTANDEN eller vore POLITIKERE der har fejlet ???

Den som tier,samtykker.Er det rigtigt ??? Hvis de politiske ungdoms-organisationer godkender LISSABONTRAKTATEN betyder det så,at de også går ind for PÆDOFILI.ligesom de gamle partier åbenbart gør ???


                        Mogens Rukov i Politiken, om  Religionsfrihed:        Grundloven udelukker islam.

“Nu står vi i en situation, hvor denne kultur betvivles, kritiseres, latterliggøres, udskiftes. Intelligentsiaen vrænger ad forestillingen om danskhed, gør grin med kulturkanonen, ømmer sig latterramte, når de hører ordet nationalisme, selv om netop nationalismen opbevarer denne kultur.

Værst sker det inden for det religiøse område. Den samme intelligentsia, politikere, journalister og muslimer, falder over hinandens fødder for at åbne op for en modkultur, der er radikalt modsat den nordiske. De bruger et instrument: grundloven. Ifølge grundloven, siger de, er der trosfrihed i Danmark, inkl. frihed for en tro som Islam. Det er nok, fordi de ikke har læst grundlovens paragraffer om trosfrihed. En sådan trosfrihed, der tillader modkulturer som islam, har vi nemlig ikke. Grundloven har en paragraf om trosfrihed. Men det er en betinget trosfrihed. Betingelsen er, at religionen er af en sådan beskaffenhed, at der ‘intet læres, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden’. Det står meget klart, at der intet må læres af den art. Hvis der i en moske læres om stening af kvinder, mistillid til demokratiet, foragt for anderledes troende, tilladelse til at slå dem ihjel osv., så må man sige, at moskeen ikke kan komme ind under den betingede religionsfrihed.

Trosfrihedens grænser bestemmes nemlig i den samme grundlovens paragraf 67, som også giver trosfrihed. Paragraffen lyder i sin helhed: »Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden «.

HVORNÅR ER ET FOLK FORRÅDT ???
KAN YTRINGSFRIHEDEN GRADBØJES ???
BESØG www.durban2.dk

http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp  Mortens EU - skole

BESØG  www.islaminfo.dk  og www.sappho.dk  og lær mere om islam.
BESØG  www.spydet.blogspot.com  
læs lidt om Politik.

Ønsker FN, at det skal være en global VERDENSREGERING, som ønsker at styre Nationalstaternes regeringer
igennem direktiver, uden at Nationalstaternes befolkninger er orienteret ???

Er det allerede sådan ??? Vil  OIC  ( Organization of the Islamic Conferenze ) derefter komme til styre FN ???

Er det allerede således ??? 
Hvem tænker for dig  ???
Hvad betyder Danmarks Grundlov ???

 


                                                                                                 
                                                
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE